Profil Role Model

Role Model Pimpinan 

       Nama : Munawwar Hamidi, S.H  

Tempat /Tanggal lahir : Aceh Besar, 7 Mei 1979 

NIP : 19790507 200502 1 001

Pangkat / Gol : Pembina (IV/a)

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie

  

 

 

 

Role Model Pegawai 

 

      Nama: Reza Andika, ST 

      Tempat /Tanggal lahir: Banda Aceh , 11 April 1982    

      NIP: 198204112011011005

      Pangkat / Gol: Penata (III/c)

      Jabatan: Kasubbag Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana